Skip to main content

Kuljetusliike Kantola & Koramo Oy:n historia

Kantola

Viljami Kantola s.31.10.1919 ajoi vuodesta 1945 taksia ja kuorma-autoa ja perusti 1960 Kuusamon kirkonkylään oman kuljetusyrityksen. Ajatus oli alun perin Elvi Kantolan, joka työskenteli vuosina 1955-60 Pohjolan Liikenne Oy:n Kuusamon toimistossa ja huomasi samalla kuljetustarpeen Kuusamon ja Helsingin välillä.

Kantola aloitti tavaralinjaliikenteen Helsinkiin kuljettaen Kuusamon Osuusmeijerin vientijuustoja. Ensimmäinen linjalupa Kantolalle myönnettiin joulukuussa 1960 ja se oikeutti liikennöimään yhdellä kuorma-autolla kaksi kertaa viikossa Kuusamosta Helsinkiin. Tällöin liityttiin mukaan Helsingin Kaukokiito Oy:n toimintaan.

Syyskuussa 1962 toimintaa voitiin laajentaa, kun ministeriö myönsi Kantolalle linjaluvan Kuusamosta Ouluun. Kolmas tavaralinja saatiin, kun ministeriö maaliskuussa 1965 myönsi linjaluvan reitille Kuusamo-Oulu-Helsinki.

Yritys alkoi kasvaa ja 1973 kalustoon kuului viisi ajoneuvoyhdistelmää ja kolme kevyempää jakelu- ja huoltoautoa. Yrityksen palveluksessa oli 12 työntekijää.

Kuusamossa Kantolalla oli pieni terminaali Kuusamon keskustassa Joukamontiellä. Kajaanissa Kantola oli osakkaana Kainuun rahtiasema Oy:ssä ja tavaroita käsiteltiin yhteisterminaalissa. Viljami Kantolan kuoltua 1980 Elvi Kantola jatkoi toimintaa nimellä Kuljetusliike E. Kantola.

Koramo

Vuonna 1951 Sulo Koramo osti Niilo Säkkisen kanssa yhteisen auton (Ford Rhein). Autolla kuljetettiin soraa Posion uudelle Jumiskon voimalaitoksen työmaalle. Työtä tarjosi myöhemmin myös 5-tien rakentaminen.

Vuonna 1953 Sulo Koramo osti Dodge merkkisen kuorma-auton, jolla ajettiin kuitupuuta Ouluun Rauma Repolan tehtaalle. Tässä vaiheessa Niilo Säkkinen jäi pois yrityksen toiminnasta.

Vuonna 1967 aloitettiin puutavaran ajo Kantojoella sijaitsevalle Virranniemen sahalle (Pölkky Oy). Sulon pojista vanhimmat Jouni ja Jorma Koramo tulivat mukaan yrityksen toimintaan vuonna 1968 ja samana vuonna aloitettiin puutavaran ajo Kuusamon Yhteismetsälle. Vuonna 1973 ostettiin toinen auto ja perustettiin Avoin yhtiö Veljekset Koramo. Toiminnassa oli mukana Jouni, Jorma ja Jukka Koramo ja myöhemmin 70-luvun lopulla toimintaan tulivat mukaan veljeksistä Jouko, Ossi ja Jyrki.

Kuljetusliike Kantola & Koramo Oy

Vuonna 1982 veljekset Koramo osti osuuden Kantolasta ja toiminnot yhdistettiin. Yrityksen nimeksi tuli Kuljetusliike Kantola & Koramo Ay.

Toiminnan laajentuessa Kuusamon rakennettiin uusi terminaali teollisuusalueelle vuonna 1986, jolloin tavaran käsittely helpottui oleellisesti. 

Vuonna 1992 Koramon veljekset ostivat Kantolan osuuden yhtiöstä ja yritysmuoto muutettiin osakeyhtiöksi.

Kajaanissa irtauduttiin rahtiaseman yhteisistä tiloista ja uusi oma terminaali rakennettiin vuonna 1997, johon investoitiin myös asianmukaiset kylmätilat.

Iisalmen terminaalitoiminnot siirtyivät yrityksen hoidettavaksi vuonna 1996

Kuopion liikennöinti aloitettiin vuonna 2001 ja omaan terminaaliin siirryttiin vuonna 2003.

Kuusamon terminaaliin rakennettiin elintarviketerminaali vuonna 2002.

Lokakuussa 2014 tehdyn liiketoimintakaupan myötä toimintamme laajeni kattamaan myös Pohjois-Karjalan sekä Etelä-Savon talousalueet.

Kasvu on ollut voimakasta 2000-luvulla ja toimintoja on edelleen kehitetty. Tänä päivänä toiminnassa on mukana myös kolmas sukupolvi.